Vatra Satului Hapria

Concurs - Premiul I

Localizarea proiectului .................................... Hapria

Anul realizarii ......................................................... 2017

Categorie ........................ Concurs amenajare rurala

Scheme conceptuale ale traseului
Scheme conceptuale ale traseului
Planul de interventie
Planul de interventie

Conceptul care a stat la baza proiectului a fost dezvoltarea unui spațiu reprezentativ pentru comunitatea satului Hăpria, configurat sub forma unui traseu destinat atât localnicilor, cât și potențialilor turiști.

Traseul conectează mai multe obiective de interes public, puse în valoare prin amenajarea peisageră, spațiile de promenadă, de recreere și zonele de activități conexe care pot implica în mod direct membrii comunității de toate vârstele (ateliere, spații de spectacol, muzeu, info-point).

În cazul zonei 1 aferente drumului județean 107, s-a propus schimbarea profilului stradal prin amenajarea spațiilor verzi nevalorificate, precum și spații pietonale extinse și spații pentru cicliști, protejate față de circulația carosabilă prin vegetația de aliniament. Se reconfigurează și se amenajează traseul rigolelor de colectare a apelor pluviale cu profile prefabricate.

În cadrul zonei 2, în parc, s-a urmărit crearea unei segregări care să asigure atât intimitate și liniște în partea de sud, cât și o zonă voioasă și plină de energie în partea de nord, unde sunt amplasate mai multe corpuri modulare de lemn, flexibile și ușor de adaptat diferitelor vârste. Pentru a păstra memoria locului și amintirea vechilor târguri, se propune integrarea unui balansoar tradițional din lemn (scrânciob) pe modelul celor din muzeul satului. De asemenea, se propune un loc central supraînălțat de ședere, observație și discuții. Elementul de separare între cele două zone este cursul de apă, al cărui traseu este reconfigurat în așa fel încât să susțină amenajarea propusă.

În strânsă legătură cu zona parcului, propunem modificarea amenajării monumentului Eroilor. Renunțăm la împrejmuirea metalică și sugerăm un spațiu verde conex cu parcul, cu zone de ședere și jardiniere ca împrejmuire definitorie și o variație cromatică dată de amenajarea peisageră.

În zona 3, se propune integrarea info-point-ului și a spațiului comercial existent într-un alt nod de dezvoltare locală, care interacționează direct cu zona 2, atât prin proximitate cât și prin extinderea traseului verde propus. Cele doua funcțiuni sunt despărțite formal printr-un gard din viță de vie, care poate fi exploatat în crearea unor zone umbrite. Se dorește conlucrarea celor două activități, astfel încât împreună să devină punctul de început-final al traseului turistic al localității, seviciile oferite fiind complementare.

Ultimul centru de interes este gospodăria muzeu. Propunem spre păstrare clădirea existentă, aceasta devenind punctul de revoluție al ansamblului. Întreg terenul devine o livadă de cireși, care se întrepătrund cu funcțiunile propuse. Clădirile propuse se dezvoltă concentric față de clădirea muzeu și se decupează din vegetație. Modulele care definesc incinta preiau elemente arhitecturale ale anexelor gospodărești transilvănene și sunt reinterpretate în sensul integrării funcțiunilor conexe unui muzeu. Șura devine spațiul de spectacole, hambarul adăpostește sala de conferințe și birourile, magaziile, cu luminator în vârful acoperișului asigură funcțiunile publice de alimentație și gift-shop. Propunem un paviment general din piatră de râu la exterior, cu o delimitare a unui placaj din lemn în fața șurei. În partea din spate a gospodăriilor se dezvoltă atelierele de meșteșugari, care au același modul tip ca spațiile publice, asigurându-se replicarea facilă și posibilitatea de le multiplica. Pe structura acestora se propun, precum în parc, spații de joacă și relaxare pentru toate vârstele.

Planul muzeului local din livada cu ciresi
Planul muzeului local din livada cu ciresi
Perspectiva parcului de pe traseu
Perspectiva parcului de pe traseu
Perspectiva gospodariei muzeu
Perspectiva gospodariei muzeu

Proiect realizat de Apostolescu Andra Elena, Caragheorgheopol Miruna si Ambarus Razvan